฿65.00

ถุงสวมนิ้วอนามัย กันจับสิ่งของโดยตรง

หลีกเหลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งของสาธารณะโดยตรง ป้องกันโดนเชื้อโรค ใช้เสร็จแล้วทิ้งได้เลย
เหลียงการจับ ลิฟต์ ประตู ตู้กดเงิน บัตรจอดรถ สิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกัน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม